W ostatniej lekcji mogliście poznać zagadnienia związane z czasem teraźniejszym trybu oznajmującego oraz odmianę rodzajników. Dlatego też po poznaniu pierwszych tajników fleksji czasowników warto uzupełnić to o początkowe tajniki odmiany rzeczowników i przymiotników. Oto II deklinacja grecka.

Czytaj dalej